Info om medlemskap

Du ansöker om medlemskap via Brukshundklubbens hemsida, se info i ”Bli medlem”. Vill du ansöka om familjemedlemskap kan du göra det också där. Ditt medlemskap blir giltigt först när din betalning är registrerad.

Avgifter i Tygelsjö Brukshundklubb

  • Förbundsavgift: 400 kronor
  • Lokal avgift Tygelsjö Brukshundklubb: 190 kronor

Avgifterna gäller 12 månader löpande.

Olika medlemskap

Ordinarie medlem:

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden.

Familjemedlemskap:

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap:

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 530 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap:

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.