Spåraktivitet

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, då aktivitet utförs i spårlina

Vi börjar vår Spåraktivitet

Antal tillfällen: 4 ggr

Instruktör: Solveig

Antal deltagare: Max 6 ekipage