Spår och lydnad – Appell

Förkunskaper: Spårkunskap och allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Vi börjar vår kurs i Appell spår och lydnad

(Måndagar, lydnad, kl 18.30 – 20.45 och Lördagar, spår, kl 10.00 – ca 14.00)

Tid c:a 3-4 h beroende på antal hundar.

Vi börjar måndag 11 februari kl 18.30, 1:a tillfället träffas i på klubben

Antal tillfällen:; 10 + 10 ggr, 2 gång per vecka